Revitalizace nám. T. G. Masaryka si vyžádala milionovou injekci

Revitalizace nám. T. G. Masaryka si vyžádala milionovou injekci
ilustrační foto archiv Pvnovinky.cz

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 3 mil. Kč na financování revitalizace náměstí T. G. Masaryka.

V rozpočtu města na rok 2015 byla schválena akce „Revitalizace nám. TGM - kuželna“ ve finanční výši 16 mil. Kč. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 22,602.563,42 Kč vč. DPH. Na akci bude probíhat dohled autora díla a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cena za tyto činnosti je do 70.000 Kč.

Stavba byla zahájena v roce 2014 a bylo prostavěno cca 3,7 mil. Kč. „V rámci stavebních prací bude provedena revitalizace dlážděných ploch ve středu náměstí, bude instalováno nové veřejné osvětlení, mobiliář, rozvody závlahy a silové elektřiny pro pořádání akcí na náměstí,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Na tuto akci je přislíbena finanční dotace z Regionálního operačního programu střední Morava ve výši cca 18 mil. Kč. Vhledem k tomu, že dotace bude vyplácena až zpětně, je pro dokončení akce nutné schválit finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč. (red)

 

Komentáře

Hrdý člověk žije za své, stravuje se za své, bydlí za své, vychovává děti za své peníze.....Co to do těch Hanáků vjelo, že nemohou jít ani na velkou, když se nepostaví toalety ve městě s využitím dotací, jako by nestačil ten průšvih s dotací na terciální vzdělávání - úprava školy na Husově náměstí? Chápu, že takové CMG má dotací již za 162 mil. korun, protože poskytuje "hodonotově"lepší (za cizí = za dotace), ale těch absolventů zase není tolik, aby ovládli město a nešlo by se tady ani vys*at, kdyby nebyly dotace.....

Poslat nový komentář