park

Město žádá o dotace. Na park v Okružní a zeleň v ulici Zahradní

ilustrační foto MMP

Pro vznik nového parku a ozelenění ulice žádá město Prostějov o dotační peníze. Rada města Prostějova schválila projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

„Konkrétně jde o vybudování nového městského parku jižně od ulice Okružní, na stávající ploše využívané jako orná půda, v místě, kde je plánována výstavba bytových domů. Budou zde provedeny terénní úpravy včetně terénních modelací, budou se sázet listnaté stromy, keře, založí se trávník a květnatá louka.

Nový park v Okružní ulici brzdí majetkoprávní vztahy, říká magistrát

ilustrační foto studie MMP

Návrh nového parku v Okružní ulici v Prostějově je hotov od konce roku 2016. Realizovat se dle radnice měl v roce 2018. Tomu ale brání majetkoprávní vztahy. 

Jak PvNovinky již informovaly, vše mělo být hotovo již v letošním roce. Jenže není. "Dle vyjádření dotčeného odboru je třeba vyřešit všechny majetkoprávní záležitosti. Běží výpovědní lhůta u existujícího pachtu zemědělské půdy a probíhá majetkoprávní jednání se Státním pozemkovým úřadem," sdělila PvNovinkám mediální referentka radnice Anna Kajlíková. Věci by se ale mohly pohnout v září. "Na zastupitelstvo bude odbor předkládat k odsouhlasení způsob majetkoprávního dořešení celé situace. Zohlednit se také musí například dokončení sklizně zemědělců," doplnila Kajlíková.

OBRAZEM: Park u Hloučely roste

Foto ber

Rozšíření biokoridoru Hloučela o park se stává skutečností. Stroje se do oranice v polích za novou nemocnicí zakously v srpnu. Park by měl být stavebně dokončen v listopadu letošního roku.

V tříhektarovém parku najdou své místo stromy, keře a samozřejmě tráva. "V této chvíli se pracuje na mlatových stezkách a osazují se některé dřeviny. Zbytek výsadby bude proveden na jaře příštího roku, podle druhu dřevin," sdělil náměstek Zdeněk Fišer. 

Nový park v Okružní? Zhlédněte vizualizaci!

ilustrační foto MMP

Návrh nového parku v Okružní ulici v Prostějově je již hotov. Realizovat se ale bude nejdřív v roce 2018.

"V současné chvíli se jedná o výkupu pozemků, které nejsou v našem vlastnictví. Na některých hospodaří zemědělské družstvo, které dostalo výpověď z nájmu. Ta je ale tříletá, takže volné budou v roce 2018," konstatovala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.  

Nový park v Okružní ulici se již rýsuje

foto MMP

V lokalitě ulice Okružní by mohl vzniknout nový městský park. Rada města Prostějova schválila zadání vypracování projektové dokumentace pro akci „Nový park – jih“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to prostějovské společnosti 2 arch s.r.o.. Projekční kancelář 2 arch, s.r.o. Prostějov ve spolupráci s ateliérem BONMOT se pustí do vypracování projektu a v oblasti vznikne městský park s doprovodnými aktivitami pro využití volného času občanů. 

„Lokalitu čeká výsadba zeleně, vytvoření komunikačního systému pro pěší a údržbu, vytvoření oddechových zón a drobné architektury. Součástí návrhu bude také propojení na stávající okolní zástavbu a technickou infrastrukturu a návaznost na již povolované stavby a stavby budoucí, dle platného územního plánu,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření, nabídnutá cena za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie je více než 153 tisíc korun a zahrnuje i vypracování vizualizací a spolupráci zahradního architekta firmy Atelier BONMOT.

Nové parky v Prostějově budou. Někdy

ilustrační foto internet

 

Vybudování nového parku na jihu města má v plánu prostějovská radnice. Radní se ale na poslední tiskové konferenci upozornili, že realizace projektu bude zřejmě časově velmi náročná. Parku za Albertem v Plumlovské ulici se tak můžeme dočkat až za několik let.

Nový park by vznikl za Albertem a propojil by se s centrálním parkem. Hlavní park je navržený v územním plánu, ale pozemky nejsou v majetku města. „Nejprve potřebujeme pozemky vykoupit, abychom mohli park založit, majitel je však nechce za rozumnou cenu prodat. Některé pozemky jsou navíc vedeny jako zemědělská půda, kde jsou výpovědní lhůty i deset let," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.